de online dierenapotheek

Home > Service > Privacy Policy

Privacy Policy

Petcure respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Petcure zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

1. - Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is:
Four Points BV
Argon 16-C7
4751 XC Oud Gastel
Nederland

2. - Toegangsgegevens & hosting
1   U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.
     
2   De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.
     
    Hostingdiensten door een derde partij
3   In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.
     
4   Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

3. - Gegevensverzameling & verwerking
1   Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail).
     
2   Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken.
     
3   Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6 lid1 sub b AVG gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken.
     
4   Na de volledige uitvoering van het contract beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.
     
5   Als u besluit een klantenaccount te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid1 sub a AVG, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om deze account te openen.
     
6   Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen aan ons of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.

 

4. - Doorgifte van gegevens
    Doorgifte van gegevens aan betalingsdienstaanbieder
1   Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst.
     
2   Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.
     
    Doorgifte van gegevens aan verzendbedrijven
3   Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, geven wij conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG op basis hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer aan het uitgekozen verzendbedrijf door, zodat dit vóór de bezorging ten behoeve van de aankondiging dan wel het afspreken van de levering met u contact kan opnemen.
     
4   Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht aan ons of rechtstreeks bij het mogelijk door u aangestelde verzendbedrijf Ship2me worden herroepen.
     
5   Na het herroepen verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

 

5. - Gebruik van gegevens bij betalingsverwerking
    Identiteits- en kredietcontroles bij de keuze van Klarna-betalingsdiensten
1   Als u besluit gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna, vragen wij u om uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Nederland kunnen de in de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietagentschappen worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.
     
2   Klarna gebruikt de verkregen informatie (over de statistische kans op wanbetaling) om een evenwichtig besluit te nemen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
     
3   U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen. Dit kan betekenen dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook via Klarna.

 

6. - E-Mail & Nieuwsbrief
    E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
1   Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen.
     
2   Het afmelden voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk en kan geschieden door een bericht aan ons of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.
     
    E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
3   Als wij uw e-mailadres in het kader van het verkoop van een product of dienst hebben gekregen en u geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen van vergelijkbare met de reeds door u gekochte producten uit ons assortiment toe te sturen. Het doel hiervan is het behartigen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten.
     
4   U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door middel van een bericht aan ons of via een daarvoor bestemde link in de reclamemail zonder dat hierdoor voor uw kosten ontstaan.

 

7. - Cookies & Webanalyse
1   Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 sub f AVG die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn.
     
2   Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).
     
3   De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
     
4   Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
     
    Gebruik van Google (Universal) Analytics voor analyse van websitebezoek (indien van toepassing)
5   Normaal gezien maken wij alleen gebruik van essentiele (functionele) cookies. Het kan echter zijn dat wij zeer tijdelijk analyse cookies gebruiken om onze website te verbeteren. U wordt in dat geval dmv de pop up bij het begin van uw bezoek aan onze website hierover geinformeert.
     
6   Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies.
     
7   Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform AVG art. 6, lid 1, zin 1, onder f.
     
8   De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.
     
9   Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
     
10   Door het downloaden en installeren van de browser-plug-in : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzamelt en verwerkt.
     
11   Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

8. - Online-Marketing
    Google Maps
1   Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).
     
2   Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties conform art. 6 lid 1 sub f AVG.
     
3   Wanneer Google Maps wordt gebruikt, verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website, waaronder in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
     
4   Als u de Google Maps-service wilt deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google wilt voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. Google Maps kan in dat geval niet of slechts beperkt worden gebruikt.
     
5   Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartenservice.
     
6   De gegevensverwerking gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de medeverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG die u hier kunt bekijken.
     
    Google reCAPTCHA
7   Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam maken wij gebruik van de Google reCAPTCHA-service. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Door de controle van een handmatige ingave voorkomt deze service dat geautomatiseerde software ( zgn. bots) de website kan misbruiken.
     
8   Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van de bescherming van onze website tegen misbruik en een storingsvrije presentatie van onze onlinepresentie conform art. 6, lid 1 sub f AVG.
     
9   Google reCAPTCHA gebruikt een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, om de methoden te controleren die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bovendien worden andere cookies die door Google in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
     
10   Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats. Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
     
11   U kunt voorkomen dat Google de door JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de verhindering van het uitvoeren van JavaScripten of het instellen van cookies in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.
     
    Google Fonts
12   Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" gebruikt. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).
     
13   Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van de bescherming van onze website tegen misbruik en een storingsvrije presentatie van onze onlinepresentie conform art. 6, lid 1 sub f AVG.
     
14   Hierdoor wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor zal Google de kennis hebben dat onze website wordt geopend via uw IP-adres.
     
15   Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 

9. - Social Media
  Op onze website worden geen zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt.

Het doel, de reikwijdte, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens evenals een contactoptie, uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie op de site van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk

 

10. - Contactmogelijkheden & uw rechten
    Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
1   overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang;
2   overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen;
3   overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
•   de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
•   een wettelijke verplichting na te komen;
•   redenen van algemeen belang
•   rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
4   overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
•   de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
•   de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet;
•   wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
•   u overeenkomstig artikel 21 AGV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
5   overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
6   overeenkomstig artikel 77 het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
  Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens.
11. - Recht van bezwaar
1 Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen toekomstige verwerking bezwaar aantekenen.
2 Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen.
3 Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.
4 Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.