de online dierenapotheek

Home > Hond > Populair > Vlooien en Teken > Pestigon Spot-on voor honden

Pestigon Spot-on voor honden

1000-02027

Pestigon Spot-on voor honden | Petcure.nl

Fabrikant: Fendigo

Pestigon - Hond - L (20-40 kg) - 4x1 Pipetten  | Petcure.nl

Pestigon - Hond - L (20-40 kg) - 4x1 Pipetten 

502353410-2168

Niet op voorraad

Pestigon - Hond - M  (10-20 kg) - 4x1 Pipetten | Petcure.nl

Pestigon - Hond - M (10-20 kg) - 4x1 Pipetten

502353410-2137

Op voorraad

€17.40*

(€324.63/100Ml)

Pestigon - Hond - S (2-10 kg) - 4x1 Pipetten | Petcure.nl

Pestigon - Hond - S (2-10 kg) - 4x1 Pipetten

502353410-2106

Op voorraad

€17.05*

(€636.19/100Ml)

Pestigon - Hond - XL (40-60 kg) - 4x1 Pipetten | Petcure.nl

Pestigon - Hond - XL (40-60 kg) - 4x1 Pipetten

502353410-2199

Op voorraad

€20.05*

(€124.69/100Ml)

* Alle prijzen zijn incl. BTW, excl. eventuele verzendkosten  

Heeft uw hond last van vlooien en/of teken?
Dan is het zaak om snel te handelen. Een vlooienplaag verspreidt zich razendsnel door uw huis. Bovendien wordt uw hond gek van de jeuk, besmetten vlooien uw hond met de hondenlintworm en ontwikkelen veel honden allergische huidreacties op de vlooienbeten En van teken is bekend dat ze zowel voor de hond als de mens gevaarlijke ziektes overbrengen.

Pestigon doodt volwassen vlooien, teken en bijtende luizen. Pestigon verspreidt zich binnen 24 tot 48 uur over de huid van het dier en beschermt 8 weken tegen een herbesmetting van vlooien en tot 4 weken tegen teken.
Pestigon Spot On is een makkelijk toe te dienen vloeistof in pipet die helemaal leeggeknepen wordt tussen de schouderbladen van de hond. Niet inmasseren. Voor honden van 10-20 kg.

Als uw hond vlooien heeft zijn er waarschijnlijk vlooien in verschillende stadia in uw huis aanwezig. Om herbesmetting te voorkomen adviseren de dierenartsen van Dierenkliniek Horst in dat geval ook de omgeving te behandelen met een omgevingsspray. Vlooien zijn drager van de hondenlintworm. Als uw hond vlooien heeft is het daarom ook raadzaam de hond tegelijkertijd te

Samenstelling
Een pipet van 1,34 ml bevat: Werkzaam bestanddeel: Fipronil .............................................................................134 mg
Hulpstoffen: Butylhydroxyanisol (E320) .............................................
0,268 mg Butylhydroxytolueen (E321) ............................................0,134 mg

Farmaceutische vorm
Spot-on oplossing. Een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.

Doeldiersoort
Honden.

Indicaties
Voor de behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Het product heeft onmiddellijk een insecticide werking en een langdurige insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien gedurende maximaal 8 weken.
Het product heeft een langdurige acaricide werkzaamheid tegen Ixodes ricinus gedurende maximaal 2 weken, Rhipicephalus sanguineus gedurende maximaal 3 weken en Dermacentor reticulatus gedurende maximaal 4 weken. Als teken van deze families aanwezig zijn wanneer het product wordt aangebracht, zullen alle aanwezige teken niet binnen 48 uur gedood worden, maar waarschijnlijk wel binnen een week.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis als dit door een dierenarts vastgesteld is.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij honden die minder dan 2 kg wegen.
Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies die jonger dan 8 weken.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, ...) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, omdat dit kan leiden tot overdosering.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het product voorkomt niet dat teken zich aan de dieren hechten, maar teken kunnen binnen 24-48 uur na aanhechting gedood worden, voordat deze teken zich vol gezogen hebben. Hierdoor is het risico op overdracht van ziekten minimaal. Eenmaal gedood vallen teken vaak van het dier, maar eventuele resterende teken kunnen gemakkelijk worden verwijderd door ze voorzichtig los te trekken.
Bij gebruik als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte dermatitis, wordt aanbevolen het allergische dier en eventuele andere honden in huis maandelijks te behandelen.
Voor optimale bestrijding van vlooien in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten met een passend insecticide te worden behandeld.
Teken kunnen zich nog vasthechten. Daarom kan in ongunstige omstandigheden overdracht van besmettelijke ziekten niet volledig worden uitgesloten. Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, dekens en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair. Bij grote infestaties en bij aanvang van de behandeling, moet deze ook behandeld worden met een passend insecticide en door regelmatig stofzuigen.
Vermijd frequent zwemmen of wassen van het dier, omdat het behoud van de werkzaamheid van het product in deze gevallen niet is onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Vermijd contact met de ogen van het dier. In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.
Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Dit product niet toepassen op wonden of beschadigde huid.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Dit product kan irritatie aan de slijmvliezen en ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.
In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met zuiver water spoelen. Indien de oogirritatie aanhoudt dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond
Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 6.1) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Vermijd dat de inhoud in aanraking komt met de vingers. Als dit gebeurt, de handen wassen met water en zeep.
Handen wassen na gebruik. Niet roken, drinken of eten tijdens het aanbrengen.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen voordat de toedieningsplaats droog is. Het wordt aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet bij de eigenaren en zeker niet bij kinderen te laten slapen.
Andere voorzorgsmaatregelen
Fipronil kan nadelige gevolgen hebben voor in het water levende organismen. Honden mogen tot 2 dagen na aanbrenging niet in waterlopen zwemmen.
De alcohol in dit product kan negatieve effecten hebben op geverfde, geverniste of andere oppervlakken of meubels in huis.
Dit product is ontvlambaar. Houd het weg van hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking.

Bijwerkingen
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen volgen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof.
Als zeer zeldzame, vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, plaatselijke alopecia, pruritus, erytheem) en algemene jeuk of alopecia na gebruik gemeld. In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speekselen, tijdelijke neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingsproblemen na gebruik waargenomen.
Niet overdoseren.

Gebruik tijdens dracht of lactatie
Uit laboratoriumstudies met fipronil zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten.
Aangezien er geen studies uitgevoerd zijn bij drachtige of lacterende dieren, alleen gebruiken nadat de behandelende dierenarts een relevante baten-risico-analyse uitgevoerd heeft.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend.

Dosering en toedieningsweg
Toedieningsweg: voor lokale toepassing op de huid.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Breng het product rechtstreeks aan op de huid, gebaseerd op het gewicht van het dier.

Dosering
1 pipet van 1,34 ml per hond met een gewicht van meer dan 10 kg en maximaal 20 kg lichaamsgewicht.

Wijze van toediening: Houd rechtop Tik op het smalle gedeelte van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud onderin de pipet zit. Duw het afbreekbare deel van het topje van de pipet langs de stippellijn naar achteren. Duw de vacht tussen de schouderbladen opzij totdat de huid zichtbaar is. Plaats het topje van de pipet op de huid en knijp zachtjes om de gehele inhoud op een of twee plaatsen op de huid aan te brengen.
Gebruik een schaar om het zakje te verwijderen of:
1. Vouw langs de diagonale lijn zodat inkeping zichtbaar is. 2. Scheur bij inkeping in. 3. Draai bovenkant om te openen. 4. Duw haren weg en breng op de huid aan.

Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Zorg ervoor dat de haren niet overmatig nat worden met het product, aangezien er dan een kleverige plek van haren op de toedieningsplaats kan ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dit binnen 48 uur na toediening verdwijnen.
Voor een optimale behandeling van vlooien- en/of tekeninfestaties kan het behandelingsschema aangepast worden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Er werden geen bijwerkingen waargenomen in veiligheidsstudies voor de doeldieren in 8 weken oude pups, jonge honden en honden met een gewicht van ±2 kg die 3 keer behandeld werden met vijf maal de aanbevolen dosis. Het risico op bijwerkingen (zie rubriek 4.6) kan bij overdosering toenemen, dus dieren moeten altijd met de juiste pipetgrootte voor hun lichaamsgewicht worden behandeld.

Wachttermijn
Niet van toepassing.

Farmacologische eigenschappen
Farmacotherapeutische groep: Ectoparasiticiden voor uitwendig gebruik.

Fipronil is een insecticide / acaricide uit de groep van fenylpyrazolen. Het werkt door het remmen van het GABA-complex, binding aan het chloridekanaal en daarmee blokkeert het pre- en post-synaptische overdracht van chloride-ionen door het celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde activiteit in het centrale zenuwstelsel en de dood van insecten en acariden.
Fipronil heeft insecticide werkzaamheid tegen vlooien (Ctenocephalides felis) en acaricide werkzaamheid tegen teken (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus) bij honden.
Nieuwe vlooien worden binnen 24 uur nadat ze op het dier belanden gedood. Als teken aanwezig zijn wanneer het product wordt aangebracht, zullen deze niet altijd binnen 48 uur dood gaan, maar zullen hoe dan ook binnen 9 dagen na aanbrenging dood gaan.
Het product is werkzaam tegen vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis) gedurende ongeveer 8 weken, en tegen tekeninfestaties gedurende maximaal 4 weken (zie aanwijzingen voor gebruik), afhankelijk van de tekensoort en de hoeveelheid teken die bestreden moeten worden.

Na lokale toepassing van fipronil op de hond, wordt het lichtelijk geabsorbeerd door de huid. Kleine hoeveelheden fipronil kunnen in het plasma gevonden worden: de hoeveelheid kan per hond erg variëren. Na toepassing is er een goede verdeling van het chemische product over de vacht, wat een goede concentratiegradiënt tussen het toepassingsgebied en het omringende gebied geeft.
Fipronil wordt voornamelijk gemetaboliseerd tot het sulfon-derivaat (RM1602), dat ook beschikt over insecticide en acaricide eigenschappen. De concentraties fipronil op de vacht verminderen met de tijd.

Lijst van hulpstoffen
Butylhydroxyanisol (E320) Butylhydroxytolueen (E321) Povidone K12 Polysorbaat 80 Butyl alcohol Diethyleenglycolmonoethylether

Onverenigbaarheden
Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Geen speciale voorzorgen voor wat betreft de temperatuur bij bewaring van dit diergeneesmiddel. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Verpakking: 4 pipetten kleine hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht.

Heeft uw hond last van vlooien en/of teken?
Dan is het zaak om snel te handelen. Een vlooienplaag verspreidt zich razendsnel door uw huis. Bovendien wordt uw hond gek van de jeuk, besmetten vlooien uw hond met de hondenlintworm en ontwikkelen veel honden allergische huidreacties op de vlooienbeten En van teken is bekend dat ze zowel voor de hond als de mens gevaarlijke ziektes overbrengen.

Pestigon doodt volwassen vlooien, teken en bijtende luizen Pestigon verspreidt zich binnen 24 tot 48 uur over de huid van het dier en beschermt 8 weken tegen een herbesmetting van vlooien en tot 4 weken tegen teken.
Pestigon Spot On is een makkelijk toe te dienen vloeistof in pipet die helemaal leeggeknepen wordt tussen de schouderbladen van de hond. Niet inmasseren. Voor honden van 10-20 kg.

Als uw hond vlooien heeft zijn er waarschijnlijk vlooien in verschillende stadia in uw huis aanwezig. Om herbesmetting te voorkomen adviseren de dierenartsen van Dierenkliniek Horst in dat geval ook de omgeving te behandelen met een omgevingsspray. Vlooien zijn drager van de hondenlintworm. Als uw hond vlooien heeft is het daarom ook raadzaam de hond tegelijkertijd te

Samenstelling
Een pipet van 1,34 ml bevat: Werkzaam bestanddeel: Fipronil .............................................................................134 mg
Hulpstoffen: Butylhydroxyanisol (E320) .............................................
0,268 mg Butylhydroxytolueen (E321) ............................................0,134 mg

Farmaceutische vorm
Spot-on oplossing Een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.

Doeldiersoort
Honden.

Indicaties
Voor de behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Het product heeft onmiddellijk een insecticide werking en een langdurige insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien gedurende maximaal 8 weken.
Het product heeft een langdurige acaricide werkzaamheid tegen Ixodes ricinus gedurende maximaal 2 weken, Rhipicephalus sanguineus gedurende maximaal 3 weken en Dermacentor reticulatus gedurende maximaal 4 weken. Als teken van deze families aanwezig zijn wanneer het product wordt aangebracht, zullen alle aanwezige teken niet binnen 48 uur gedood worden, maar waarschijnlijk wel binnen een week.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis als dit door een dierenarts vastgesteld is.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij honden die minder dan 2 kg wegen.
Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies die jonger dan 8 weken.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, ...) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, omdat dit kan leiden tot overdosering.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het product voorkomt niet dat teken zich aan de dieren hechten, maar teken kunnen binnen 24-48 uur na aanhechting gedood worden, voordat deze teken zich vol gezogen hebben. Hierdoor is het risico op overdracht van ziekten minimaal. Eenmaal gedood vallen teken vaak van het dier, maar eventuele resterende teken kunnen gemakkelijk worden verwijderd door ze voorzichtig los te trekken.
Bij gebruik als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte dermatitis, wordt aanbevolen het allergische dier en eventuele andere honden in huis maandelijks te behandelen.
Voor optimale bestrijding van vlooien in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten met een passend insecticide te worden behandeld.
Teken kunnen zich nog vasthechten Daarom kan in ongunstige omstandigheden overdracht van besmettelijke ziekten niet volledig worden uitgesloten Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, dekens en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair. Bij grote infestaties en bij aanvang van de behandeling, moet deze ook behandeld worden met een passend insecticide en door regelmatig stofzuigen.
Vermijd frequent zwemmen of wassen van het dier, omdat het behoud van de werkzaamheid van het product in deze gevallen niet is onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Vermijd contact met de ogen van het dier. In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.
Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Dit product niet toepassen op wonden of beschadigde huid.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Dit product kan irritatie aan de slijmvliezen en ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.
In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met zuiver water spoelen. Indien de oogirritatie aanhoudt dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond
Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 6.1) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Vermijd dat de inhoud in aanraking komt met de vingers. Als dit gebeurt, de handen wassen met water en zeep.
Handen wassen na gebruik. Niet roken, drinken of eten tijdens het aanbrengen.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen voordat de toedieningsplaats droog is. Het wordt aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet bij de eigenaren en zeker niet bij kinderen te laten slapen.
Andere voorzorgsmaatregelen
Fipronil kan nadelige gevolgen hebben voor in het water levende organismen. Honden mogen tot 2 dagen na aanbrenging niet in waterlopen zwemmen.
De alcohol in dit product kan negatieve effecten hebben op geverfde, geverniste of andere oppervlakken of meubels in huis.
Dit product is ontvlambaar. Houd het weg van hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking.

Bijwerkingen
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen volgen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof.
Als zeer zeldzame, vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, plaatselijke alopecia, pruritus, erytheem) en algemene jeuk of alopecia na gebruik gemeld. In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speekselen, tijdelijke neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingsproblemen na gebruik waargenomen.
Niet overdoseren.

Gebruik tijdens dracht of lactatie
Uit laboratoriumstudies met fipronil zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten.
Aangezien er geen studies uitgevoerd zijn bij drachtige of lacterende dieren, alleen gebruiken nadat de behandelende dierenarts een relevante baten-risico-analyse uitgevoerd heeft.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend.

Dosering en toedieningsweg
Toedieningsweg: voor lokale toepassing op de huid.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Breng het product rechtstreeks aan op de huid, gebaseerd op het gewicht van het dier.

Dosering
1 pipet van 1,34 ml per hond met een gewicht van meer dan 10 kg en maximaal 20 kg lichaamsgewicht.

Wijze van toediening: Houd rechtop Tik op het smalle gedeelte van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud onderin de pipet zit. Duw het afbreekbare deel van het topje van de pipet langs de stippellijn naar achteren. Duw de vacht tussen de schouderbladen opzij totdat de huid zichtbaar is. Plaats het topje van de pipet op de huid en knijp zachtjes om de gehele inhoud op een of twee plaatsen op de huid aan te brengen.
Gebruik een schaar om het zakje te verwijderen of:
1. Vouw langs de diagonale lijn zodat inkeping zichtbaar is. 2. Scheur bij inkeping in. 3. Draai bovenkant om te openen. 4. Duw haren weg en breng op de huid aan.

Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Zorg ervoor dat de haren niet overmatig nat worden met het product, aangezien er dan een kleverige plek van haren op de toedieningsplaats kan ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dit binnen 48 uur na toediening verdwijnen.
Voor een optimale behandeling van vlooien- en/of tekeninfestaties kan het behandelingsschema aangepast worden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Er werden geen bijwerkingen waargenomen in veiligheidsstudies voor de doeldieren in 8 weken oude pups, jonge honden en honden met een gewicht van ±2 kg die 3 keer behandeld werden met vijf maal de aanbevolen dosis. Het risico op bijwerkingen (zie rubriek 4.6) kan bij overdosering toenemen, dus dieren moeten altijd met de juiste pipetgrootte voor hun lichaamsgewicht worden behandeld.

Wachttermijn
Niet van toepassing.

Farmacologische eigenschappen
Farmacotherapeutische groep: Ectoparasiticiden voor uitwendig gebruik.

Fipronil is een insecticide / acaricide uit de groep van fenylpyrazolen. Het werkt door het remmen van het GABA-complex, binding aan het chloridekanaal en daarmee blokkeert het pre- en post-synaptische overdracht van chloride-ionen door het celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde activiteit in het centrale zenuwstelsel en de dood van insecten en acariden.
Fipronil heeft insecticide werkzaamheid tegen vlooien (Ctenocephalides felis) en acaricide werkzaamheid tegen teken (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus) bij honden.
Nieuwe vlooien worden binnen 24 uur nadat ze op het dier belanden gedood. Als teken aanwezig zijn wanneer het product wordt aangebracht, zullen deze niet altijd binnen 48 uur dood gaan, maar zullen hoe dan ook binnen 9 dagen na aanbrenging dood gaan.
Het product is werkzaam tegen vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis) gedurende ongeveer 8 weken, en tegen tekeninfestaties gedurende maximaal 4 weken (zie aanwijzingen voor gebruik), afhankelijk van de tekensoort en de hoeveelheid teken die bestreden moeten worden.

Na lokale toepassing van fipronil op de hond, wordt het lichtelijk geabsorbeerd door de huid. Kleine hoeveelheden fipronil kunnen in het plasma gevonden worden: de hoeveelheid kan per hond erg variëren. Na toepassing is er een goede verdeling van het chemische product over de vacht, wat een goede concentratiegradiënt tussen het toepassingsgebied en het omringende gebied geeft.
Fipronil wordt voornamelijk gemetaboliseerd tot het sulfon-derivaat (RM1602), dat ook beschikt over insecticide en acaricide eigenschappen. De concentraties fipronil op de vacht verminderen met de tijd.

Lijst van hulpstoffen
Butylhydroxyanisol (E320) Butylhydroxytolueen (E321) Povidone K12 Polysorbaat 80 Butyl alcohol Diethyleenglycolmonoethylether

Onverenigbaarheden
Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Geen speciale voorzorgen voor wat betreft de temperatuur bij bewaring van dit diergeneesmiddel. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Verpakking: 4 pipetten kleine hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht.

Waarom bestel je bij Petcure?

Snelle levering

Snelle levering
Op werkdagen voor 22u besteld, dezelfde dag verzonden!

Geen verzendbijdrage

Voordelig verzonden
Al vanaf € 35,- gratis verzonden en anders nooit meer dan € 3,95 verzendbijdrage.

Goedkoper dan bij de dierenarts

Goedkoper dan bij de dierenarts
Onze prijzen liggen een stuk lager en je bestelt makkelijk vanuit huis

Online dierenarts

Online dierenarts
Onze dierenarts staat voor u klaar: dierenarts@petcure.nl